خادم الموالی عباس داودی داوودی

از لُخت شدن تا لَخت شدن  ـ قسمت اول

 

... آن‌چه شما تقدیم کردید ماهی بود و آن چه من نوشتم ماهی‌گیری ...


..چرا با وجودی که پوشش مشکی در اسلام مکروه است، بانوان به پوشش چادر مشکی یا دیگر پوشش‌ها با رنگ‌هایی از این دست توصیه می‌شوند؟.....

از ابتدای تاریخ اسلام بحثی مطرح بوده است که برخی می‌گفتند فقط قرآن قابل قبول است...

متاسفانه برخی از ما نسبت به بعضی از گناهان سهل‌انگاریم و یا آن‌ها را گناه نمی‌دانیم و یا گناه را سبک می‌شماریم و آن را صغیره به حساب می‌آوریم به همین دلیل...