خادم الموالی عباس داودی داوودی

۱۲ مطلب با موضوع «مقالات :: نخستین قدم‌ها برای پاکی» ثبت شده است

هدف از خلقت انسان حرکت به سمت خدای متعال و تقرب نسبت به او و ملاقات با آن ذات مقدس و در نهایت آرام و قرار گرفتن در جوار اوست. این حرکتِ روحی، یک سیر روحانی و معنوی است که علمای اخلاق و اهل معرفت از آن به سیر و سلوک إلی‌الله تعبیر می‌کنند.