خادم الموالی عباس داودی داوودی

۴۹ مطلب با موضوع «بیانات» ثبت شده است

 

 

 

 

چون توکل نداریم دنبال حرام میرویم و این نزدیک به شرک است.

بیانات آیت الله ناصری ـ  کلیک کنید