خادم الموالی عباس داودی داوودی

۴۷۰ مطلب توسط «نشریه کمک آموزشی شمیم معرفت» ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

آداب زیارت ـ ادب دوم

معرفت

اگر بنده بود...

دستورات فراموش شده!

تا گفتان انقلاب اسلامی گفتمان غالب مردم نشود و فرهنگ سازی انجام نگیرد مملکت درست نمی شود. حتی اگر امام معصوم حاکم جامعه باشد. نمونه اش امیرالمؤمنین علی علیه السلام

مقام اشک بر حسین علیه السلام

تحلیلی بر مقاله ای از بولتن نیوز