خادم الموالی عباس داودی داوودی

۳۴ مطلب با موضوع «اشعار» ثبت شده است

آخرین بُت

گاهی اوقات فکر می‌کنیم چون کارهای خوبی انجام می‌دهیم آدم خوبی هستیم ‌و از دیگران بهتریم.

اگر که آرزویم درک ماه ماتم توست     عنایتی است که از خواهر مکرم توست

 

گذشت ماه صیام و هنوز روسیهم     امید من به شب اول محرم توست

چندی است هوای چشم من بارانی است        از فرط گنه دلم پر از حیرانی است


بیماری دوری از رضا (علیه السلام) جان دارم      تجویز طبیب من حرم درمانی است


غدیریه

شکسته باد دهانی که بی علی باز است