خادم الموالی عباس داودی داوودی

اگر دسترسی به کتاب‌های شهید مطهری ندارید می‌توانید از نرم‌افزارهای موجود در این زمینه استفاده کنید. بهترین نرم‌افزار (مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری) است که برای تهیه آن می‌توانید به اینجا رجوع کنید.

ضمن آن‌که برای تهیه کتب (PDF) می‌توانید به اینجا رجوع کنید.

برای تلفن همراه هم این نرم افزار را می‌توانید دانلود نمایید. اینجا

پیشنهاد اول: از آسان به مشکل

الف ) سرگذشت‌های ویژه از زندگی استاد مطهری

ب) سیمای استاد از نگاه بزرگان

1ـ داستان راستان (دو جلد)

2ـ حکمت ها و اندرزها

3ـ حماسه حسینی (سه جلد)

4ـ ازادی معنوی

5ـ ده گفتار

6ـ پانزده گفتار

7ـ بیست گفتار

8ـ سیری درسیره‌ی نبودی

9ـ سیری در سیره‌ی ائمه اطهار (‌علیهم‌السلام‌)

10‌ـ جاذبه و دافعه علی علیه‌اسلام

11ـ ولاءها و ولایت‌ها

12ـ خاتمیت

13ـ ختم نبوت

14ـ پیامبر امی

15ـ اسلام و مقتضیات زمان (دو جلد )

16 امدادهای غیبی در زندگی بشر

17ـ توکل و رضا

18ـ گریز از ایما و گریز از عمل

19ـ تکامل اجتماعی انسان

20ـ انسان کامل

21ـ انسان شناسی

22ـ تعلیم و تربیت در اسلام

23ـ عرفان حافظ

24ـ حق و باطل

25ـ مساله حجاب

26ـ پاسخ‌های استاد

27ـ نظام حقوق زن در اسلام

28ـ اخلاق جنسی در ایران و غرب

29ـ نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر

30ـ پیرامون جمهوری اسلامی

31ـ پیرامون انقلاب اسلامی

32ـ خدمات متقابل اسلام و ایران

33ـ سیری در نهج‌البلاغه

34ـ جهاد

35ـ آشنایی با قرآن (پانزده جلد‌)

36ـ مساله شناخت

37ـ شناخت در قرآن

38ـ فطرت

39ـ فلسفه اخلاق

40ـ انسان و سرنوشت

41ـ عدل الهی

42ـ علل گرایش به مادیگری

43ـ علوم اسلامی (‌سه جلد‌)

44ـ توحید

45ـ نبوت

46ـ معاد

47ـ آشنایی با جهان بینی اسلامی (شش جلد)

48ـ امامت و رهبری

49ـ قیام و انقلاب مهدی (عج)

50ـ تاریخ عقاید اقتصادی

51ـ نظام اقتصادی اسلام

52ـ مساله ربا

53ـ نقدی بر مارکسیسم

54ـ فلسفه تاریخ (چهار جلد)

55ـ مقالات فلسفی

56ـ تعارضات منطقی

57ـ اصول فلسفه و روش رئالیسم (پنج جلد)

58ـ شرح منظومه

59ـ شرح مبسوط منظومه (چهار جلد)

60ـ حرکت و زمان (چهار جلد)

61ـ الهیات شفا (دو جلد)

تنظیم: استاد معمارمنتظرین

 

پیشنهاد دوم: به روش موضوعی

همراه با معرفی برخی کتبی که به موضوع کمک می‌کند

مرحله اول: تقوا و ایمان

1ـ کتاب ده گفتار بحث تقوا

2ـ کتاب سیری در نهج البلاغه، بحث تقوا در نهج البلاغه.

3ـ کتاب بیست گفتار، فوائد و آثار ایمان گفتار دهم.

4ـ کتاب جهان بینی، جلد اول، بحث علم و ایمان و آثار و فوائد ایمان.

5ـ کتاب تکامل اجتماعی انسان، بحث ایمان و کمال انسان.

6ـ کتاب آشنایی با قرآن جلد سوم جلسه اول و دوم.

 

مرحله دوم: نبوت و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم)

1ـ کتاب وحی و نبوت مقاله پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم)

2ـ کتاب سیره نبوی.

3ـ کتاب سنن النبی از علامه طباطبائی یا جلد 12 المیزان، ترجمه فارسی، بحث ادب الانبیاء.

4ـ کتاب وحی و نبوت از ابتدای کتاب تا اول بحث مشخصات اسلام.

5ـ کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلسه یازدهم شئون پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم)

6ـ تفسیر سوره والضحی و انشراح. (نور)

7ـ کتاب آشنایی با قرآن، جلد اول، بحث معجزه.

8ـ کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلسه 24، بحث خاتمیت.

9ـ کتاب خاتمیت.

10ـ آشنایی با قرآن جلد اول، اصالت های سه گانه قرآن.

11ـ آشنایی با قرآن جلد سوم تمام کتاب بجز بحث خمس.

12ـ کتاب پیامبر امی.

13ـ کتاب خاتم نبوت.

14ـ مجموعه کتاب‌های تفسیری مرحوم مطهری (آشنایی با قرآن)

15ـ کتاب نبوت (در دست چاپ)

 

مرحله سوم: توحید

1ـ خدا در زندگی انسان.

2ـ کتاب آشنایی با قرآن، جلد چهارم، تفسیر آیه نور.

3ـ کتاب گفتار‌های معنوی، بحث ایمان به غیب.

4ـ کتاب بیست گفتار، گفتارهای 6، 15، 16، 17، 19، 20

5ـ کتاب تکامل اجتماعی انسان، بحث مکتب و جهان بینی تا آخر.

6ـ کتاب امدادهای غیبی از صفحه 50 تا 94.

7ـ کتاب جهان بینی، جلد یک، از صفحه 77 تا 94 و از صفحه 106 تا 128.

8ـ کتاب شش مقاله، بحث جهان بینی الهی و جهان بینی مادی.

9ـ کتاب سیری در نهج البلاغه از بخش دوم الهیات و ماوراء الطبیعه.

10ـ کتاب گفتارهای معنوی، بحث عبادت و دعا.

11ـ کتاب کلام و عرفان، از سلسله کتاب های علوم اسلامی.

12ـ کتاب علل گرایش به مادیگری، از اول تا صفحه 212.

13ـ کتاب مسئله شناخت.

14ـ کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد پنجم.

15ـ کتاب انسان و سرنوشت.

16ـ کتاب مقالات فلسفی، جلد دوم، از صفحه 19 تا 54 و از صفحه 231 تا آخر.

17ـ کتاب توحید (در دست چاپ)

 

مرحله چهارم: مشخصات و آشنایی با فروغ اسلام

1ـ کتاب وحی و نبوت، بحث مشخصات اسلام.

2ـ کتاب آشنایی با علوم اسلامی، جلد سوم، بحث علم فقه تا آخر.

3ـ کتاب فلسفه اخلاق، بحث نظریه‌ی پرستش جلسه پنجم.

4ـ کتاب خاتم نبوت.

5ـ کتاب تعلیم و تربیت در اسلام گفتار نهم، بحث نماز.

6ـ کتاب آشنایی با قرآن، جلد اول تفسیر سوره حمد.

7ـ کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب، جلد دوم بحث ترک نماز عمداً.

8ـ کتاب آشنایی با قرآن، گفتار 5 و 6، بحث خمس و زکات جلد سوم.

9ـ کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب، جلد دوم، بحث 37 خمس و زکات.

10ـ کتاب جهاد آیت الله مطهری.

11ـ آشنایی با قرآن، جلد سوم، گفتار 7 و 8.

12ـ کتاب گفتارهای معنوی، بحث هجرت و جهاد.

13ـ کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب، جلد دوم، بحث فرار از جهاد.

14ـ کتاب مجموعه مقالات مقاله شهید.

15ـ کتاب قیام و انقلاب مهدی، بحث شهید.

16ـ کتاب حماسه حسینی، جلد دوم از جلسه سوم تا هفتم.

17ـ کتاب ده گفتار، بحث امر به معروف و نهی از منکر.

18ـ کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب، جلد دوم گناه 39 امر به معروف و نهی از منکر.

19ـ کتاب ولاءها و ولایت ها.

20ـ کتاب جاذبه و دافعه علی (علیه السلام) از اول بحث نیروی جاذبه علی (علیه السلام) تا آخر بحث نیروی دافعه علی.

21ـ کتاب گناهان کبیره جلد دوم بحث استخفاف حج.

 

مرحله پنجم: امامت

1ـ کتاب امامت و رهبری از صفحه 1 تا 200

2ـ کتاب جاذبه و دافعه علی (علیه السلام)

3ـ کتاب ولاء‌ها و ولایت‌ها.

4ـ کتاب سیره ائمه اطهار (علیه السلام)

5ـ کتاب حماسه حسینی جلد اول از صفحه 108 تا 180 و صفحه 289 تا 313

6ـ کتاب حماسه حسینی جلد دوم جلسه اول و دوم از صفحه 208 تا آخر.

7ـ کتاب سیری در نهج البلاغه مقدمه کتاب بخش اول از صفحه 139 تا 186

8ـ کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد دوم درس هشتم بحث شیعه.

9ـ کتاب عدل الهی از صفحه 360 تا آخر کتاب بحث گناهان شیعه.

10ـ کتاب ده گفتارـ گفتار هشتم تا هدایت یعنی چه؟

11ـ کتاب بیست گفتارـ گفتار 7 و 8

12ـ کتاب خاتمیت

13ـ کتاب قیام و انقلاب مهدی (عجل الله تعالی فرجه)

14ـ کتاب امدادهای غیبی بحث مدیریت و رهبری در اسلام

15ـ کتاب بیت الاحزان شیخ عباس قمی ترجمه آقای اشتهاردی.

 

مرحله ششم: معاد

1ـ کتاب زندگی جادوید یا حیات اخروی

2ـ کتاب عدل الهی، بحث شفاعت و بحث جزای عمل.

3ـ نوار تفسیر سوره قیامت

4ـ نوار تفسیر سوره زلزال و قارعه

5ـ کتاب عدل الهی، زا صفحه 205 تا 255 راجع به مرگ.

6ـ کتاب حیات پس از مرگ علامه طباطبایی.

7ـ کتاب معاد

 

مرحله هفتم: عفاف و حجاب

1ـ کتاب آشنایی با قرآن، جلد سوم، تفسیر سوره ی نور، از صفحه 1 تا 95.

2ـ کتاب تعلیم و تربیت در اسلام از صفحه 253 تا 254.

3ـ کتاب اخلاق جنسی در اسلام.

4ـ کتاب حجاب.

5ـ کتاب امدادهای غیبی آخرین مقاله پیرامون محلل.

6ـ کتاب نظام حقوق زن در اسلام.

7ـ کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب جلد اول گناه 10ـ 11ـ 12.

8ـ کتاب گناهان کبیره شهید جلد دوم باب دوم کبائر غیر منصوصه.

9ـ کتاب پیرامون جمهوری اسلامی ـ نقش زن در جمهوری اسلامی.

 

مرحله هشتم: تعلیم و تربیت

1ـ کتاب انسان در قرآن از اول تا صفحه 48

2ـ کتاب تعلیم و تربیت گفتار سوم و چهارم از بخش اول و تمامی بخش دوم.

3ـ کتاب فطرت.

4ـ کتاب انسان کامل از گفتار دوم تا آخر کتاب.

5ـ کتاب گفتارهای معنوی گفتارهای هفتم و نهم.

6ـ کتاب اخلاق جنسی از صفحه 51 تا 61 (آیا اخلاق اسلامی با رشد...).

7ـ کتاب تکامل اجتماعی انسان.

8ـ کتاب احیای تفکر اسلامی.

9ـ کتاب عدل الهی از صفحه 172 تا 196.

10ـ کتاب مجموعه مقالات مقاله ششم بحث سعادت.

11ـ کتاب انسان در قرآن بحث آخر آگاهی های انسان.

12ـ کتاب بیست گفتار نهم. (شدائد و گرفتاری‌ها)

13ـ گفتارهای خوانده نشده از کتاب تعلیم و تربیت

14ـ کتاب فلسفه اخلاق.

15ـ کتاب مقالات فلسفی جلد دوم (بحث سعادت)

16ـ کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد 4 حکمت عملی.

17ـ کتاب انسان و سرنوشت.

18ـ عرفان حافظ

19ـ مباحث اخلاقی از کتاب سیری در نهج البلاغه

 

مرحله نهم: سیاست و تبلیغات

الف) سیاست

1ـ کتاب تاریخ نهضت‌های صد ساله.

2ـ کتاب پیرامون جمهوری اسلامی، بحث اهداف روحانیت در مبارزات، مصاحبه استاد، نقش بانوان در جمهوری اسلامی.

3ـ کتاب شش مقاله (الغدیر و وحدت اسلامی)

4ـ کتاب سیری در سیره ائمه اطهار، مشکلات علی (علیه‌السلام)

5ـ کتب جاذبه و دافعه علی (علیه السلام)، بحث خوارج.

6ـ کتاب سیری در نهج‌البلاغه بخش چهارم و پنجم حکومت و عدالت.

7ـ کتاب اسلام و مقتضیات زمان جلسه دهم مشروطیت.

8ـ کتاب گناهان کبیره شهید دستغیب جلد دوم بحث 29 کمک به ستمگران بحث فتنه و یاری نکردن.

9ـ کتاب انسان و سرنوشت مقدمه کتاب.

10ـ کتاب پیرامون انقلاب اسلامی.

11ـ کتاب امامت و رهبری آخر کتاب یادداشت ها.

12ـ کتاب امدادهای غیبی مقاله رشد و نوار اتحاد اسلامی.

13ـ کتاب شش مقاله.

ب) تبلیغات

الف) عنصر تبلیغ در نهضت حسینی جلد اول حماسه حسینی.

ب) سیره نبوی بحث روش تبلیغی پیامبر.

ج) کتاب جامعه و تاریخ بحث استراتژی دعوت

د) تفسیر سوره نوح

ه) از کتاب علل گرایش به مادیگری بحث اظهار نظر غیر تخصصی خداپرستی و زندگی.

و) تفسیر المیزان، جلد چهارم عربی صفحه 155 (کیف ظهرت الدعوه الاسلامیه) یا جلد هشتم فارسی.

 

مرحله دهم: عدل و عدالت

1ـ کتاب بیست گفتارـ گفتارهای 1، 2، 3،5.

2ـ کتاب سیری در نهج البلاغه صفحه 99 تا 135.

3ـ کتاب جهان بینی جلد 2 صفحه 121 تا آخر کتاب.

4ـ کتاب عدل الهی.

 

مرحله یازدهم: دنیا

1ـ کتاب بیست گفتارـ گفتار سوم و پانزدهم

2ـ کتاب سیری در نهج البلاغه صفحه 210 تا آخر کتاب

3ـ کتاب احیای تفکر اسلامی

 

مرحله دوازدهم: اقتصادی

1ـ کتاب مساله رباء.

2ـ نظری بر نظام اقتصادی اسلام.

3ـ کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد سوم جلسه پنجم بحث خمس و جلسه ششم بحث انفال.

 

مرحله سیزدهم: تاریخ و فلسفه تاریخ

1ـ کتاب جامعه و تاریخ

2ـ قیام و انقلاب مهدی (علیه السلام)

3ـ کتاب فلسفه تاریخ

4ـ کتاب شش مقاله (کتاب سوزی ایران و مصر)

5ـ خدمات متقابل اسلام و ایران.

 

مرحله چهاردهم: فلسفه و منطق

1ـ کتاب علوم اسلامی جلد اول فلسفه و منطق

2ـ کتاب اصول فلسفه و روش ردالیسم تمام مجلدات به‌جز جلد پنجم.

3ـ آموزش فلسفه از آیت الله مصباح یزدی (2 جلد)

4ـ مقالات فلسفی. جلد 1ـ 2ـ 3.

5ـ کتاب شرح منظومه.

6ـ مجموعه مقالات.

7ـ حرکت و زمان

 به پیشنهاد استاد نیلی پور

ارسال نظر

تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.